กองทัพภาคที่ 4 กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 อย่างสมเกียรติ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

947794947795947796
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ และ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 (ท่านใหม่) กระทำพิธี รับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 โดยกระทำพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ, พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรไทย 2484 จากนั้นได้ลงนามเอกสาร รับ – ส่งหน้าที่ ณ ห้องหาญ ลีนานนท์ ก่อนเดินทางไปยังบริเวณลานหน้า กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ขึ้นแท่นรับการเคารพ กล่าวมอบหน้าที่ตลอดจนการบังคับบัญชา และได้ส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ แก่แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่ และรับการเคารพจากกองผสมสวนสนาม ร่วมกัน โดยมี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีกว่า 500 นาย
947790947791
ตามที่ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 จึงได้กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องพิทักษ์เอกราช อธิปไตย และดูแลความสงบสุขของประชาชน ผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรง จัดตั้งชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ กินนอนในหมู่บ้านเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชน ส่งผลให้สถานการณ์ในห้วงที่ผ่านมา ลดลงกว่าร้อยละ 60 รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่เป็นทุกข์ของชาวบ้าน จัดตั้งแคมป์ 35 เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งหลังจากนี้ จะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อย่างสมภาคภูมิ
947792947793
สำหรับ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2506 ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 33 เข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2529 เข้ารับศึกษาหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อปี 2537 ดำรงตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 42 ปี 2549, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ปี 2555, ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยที่รบที่ 4 ปี 2561, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เมื่อ 1 เมษายน 2562 , รองแม่ทัพภาคที่ 4 เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นผู้นำสูงสุด ในการนำพากองทัพภาคที่ 4 เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้ามขวานของไทย ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ อย่างยั่งยืน สืบไป

// ภาพ-ข่าว โดย ศปส.ศปก.ทภ.4 //
ประกาศไตปลาโพส

รับสมัคร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0