ผู้ว่าเมืองคอน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_0382DSC_0457

เมื่อเวลา 06.45 น. วันนี้ (3 ต.ค. 63) ที่บริเวณลานลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี มีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรและนำพระสงฆ์ สามเณรออกบิณฑบาต มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
DSC_0531
สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะดังกล่าว แต่เดิมทุกปีที่ผ่านมาให้พระสงฆ์ สามเณร ได้เดินลงจากเนินมณฑปพระพุทธบาทจำลอง เพื่อมาบิณฑบาต เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นยอดเขาสิเนรุราช ตามความเชื่อในพุทธตำนาน เพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาในเทวโลก โดยมีขบวนแห่บุษบกประดิษฐานพระพุทธรูป มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตร ด้วยข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด ขนมต้ม และดอกไม้ธูปเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนา แต่ปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่(New Nomal) โดยให้พระสงฆ์เดินออกมาจากวิหารคดหรือระเบียงคด มาบิณฑบาต
DSC_0590
ส่วนในช่วงสายวันเดียวกันหลังทำบุญตักบาตรตามวัดใกล้บ้านแล้ว พุทธศาสนิกชนจะได้มีการชักพระหรือลากพระจากวัดต่าง ๆ ไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีชักพระของอำเภอต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี หลังวันออกพรรษา 1 วัน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เป็นการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป../////
ประกาศไตปลาโพสรับสมัคร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0