พุทธศาสนิกชนเรือนหมื่น ร่วมพิธีเปิดที่หยุดรถไฟพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธาตุน้อย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พุทธศาสนิกชนเรือนหมื่น ร่วมพิธีเปิดที่หยุดรถไฟพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
DSC_1969
วันนี้(10 ต.ค.63) ที่บริเวณหน้าวัดธาตุน้อย(เจดีย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีเปิดที่หยุดรถไฟพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ โดยมีนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี มีพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เป็นประธานสงฆ์ มีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนร่วมในพิธี เนื่องจากวันนี้เป็นทอดกฐินสามัคคีของวัดธาตุน้อยด้วย ทำให้บนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าวัดรถติดยาวเหยียดหลายกิโลเมตร อีกทั้งทางวัดธาตุน้อย ได้แจกเหรียญพ่อท่านคล้ายที่ระลึกในโอกาสเปิดสถานีรถไฟพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์จำนวน 5,000 องค์ด้วย ทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากรอรับเหรียญที่ระลึกดังกล่าว
DSC_1983
นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดจุดหยุดรถไฟพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ของการรถไฟฯแห่งนี้ จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

สำหรับความเป็นมาของที่หยุดรถไฟพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ แห่งนี้ ทางพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย ได้ปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟหน้าวัดธาตุน้อย จึงได้ขออนุญาตการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 และการรถไฟฯได้อนุญาตให้ก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 จึงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีพระครูถาวรพิสุทธิ์ และนายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ การรถไฟฯได้ประกาศใช้ที่หยุดรถชื่อพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ อักษรย่อ วจ. เลขรหัสที่หยุดรถ 4265 ให้ขบวนรถท้องถิ่นจอดรับ-ส่ง วันละ 4 ขบวน ดังนี้ ขบวนสุราษฎร์ธานี-สุไหงโก-ลก/ ชุมพร-หาดใหญ่/ หาดใหญ่-ชุมพร และสุไหงโก-ลก-สุราษฎร์ธานี
DSC_1992
สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยกับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นั้น มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้เล่าขานสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลายาวนาน จนบรรดาศิษยานุศิษย์ของพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้รู้และประจักษ์ว่า “พ่อท่านคล้ายหยุดรถไฟ” กล่าวคือ มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไป จังหวัดชุมพร ท่านต้องขึ้นรถไฟที่สถานีคลองจันดี สมัยนั้นยังเป็นรถไฟหัวจักรไอน้ำ ท่านลืมสังฆาฎิที่บ้านญาติโยมในตลาดจันดี พอดีรถไฟที่ท่านจะต้องขึ้นกำลังเปิดหวูดจะออกจากสถานี ท่านบอกให้เด็กวัดที่ไปกับท่านไปเอาสังฆาฏิ ที่บ้านญาติโยม ในตลาดจันดี เด็กที่ไปกับท่านบอกว่า ไม่ทันแล้วรถจะออกแล้ว พอท่านกล่าวว่า ไปตะ รถไฟมันรอ สิ้นคำพ่อท่านคล้าย รถไฟออก แต่ออกไปไม่ได้ รถล้อฟรี นี้คือความวาจาสิทธิ์ของท่าน ซึ่งการเปิดจุดจอดรถไฟพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ในวันนี้ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวัดธาตุน้อยและการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องจารึกไว้อีกด้วย
DSC_2043DSC_2095
นอกจากนี้ในวันนี้(10 ต.ค.63) นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้จากกรมป่าไม้ ที่อนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ประโยชน์ เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ให้นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วถวายแด่พระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เพื่อก่อสร้างองค์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ณ บริเวณยอดเขาศูนย์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพ่อท่านคล้ายองค์ใหญ่ที่สุดในโลกหน้าตักกว้าง 59 เมตร สูง 69 เมตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบบูชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาศูนย์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช./////////
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0