บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเทพนิมิต

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อัญเชิญไปทอดถวายยัง วัดเทพนิมิต (ธ) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
958121958121958122
วันนี้ (10 ต.ค.63) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เชิญไปถวาย ณ วัดเทพนิมิต (ธ) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีพิธีจัดขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน
958123958124

โดยการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประดิษฐานบนบุษบก และเคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนทางเข้าวัด หลังจากขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน ถึงหน้าพระอุโบสถ เจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ลงจากบุษบก โดยมีคุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับผ้าพระกฐินพระราชทานอุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทานขึ้นประดิษฐาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รอประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธี ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ ที่โต๊ะหมู่บูชา เปิดกรวยดอกไม้ อุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทาน ประกอบพิธีทางศาสนา
958125958126958127
โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ คณะผู้บริหารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวนมาก ร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เพื่อร่วมกันสร้างพระอุโบสถที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยได้เงินทำบุญบริจาคจากประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ และยอดกฐินจากผู้มีจิตศรัทธาในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 1,821,999 บาท ถือว่าเป็นงานมหาบุญอันยิ่งใหญ่ ของวัดเทพนิมิต จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกงานหนึ่ง
958128958129958130958131ประกาศไตปลา