ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมผนึกกำลังพัฒนามาตรฐานเพื่อลูกค้า และเลือกประธานชมรมคนใหม่

430472430459
15 ตุลาคม 2563 ที่ร้านดังอาภัตตาคาร ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมสมาชิกและเครือข่าย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีกรรมการบริหาร สมาชิกของชมรม รวมถึงภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนครฯ สำนักงานประมงจังหวัดนครฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครฯ อบจ.นครฯ


คุณพิสมัย แสงผะกาย เจ้าของร้านอาหารเรือนธาราทิพย์ อ.ลานสกา ในฐานะประธานชมรมคนปัจจุบันได้แถลงต่อที่ประชุมว่าต้องขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมืองานทุกด้านในรอบปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีสถานการณ์โรคติดต่อ ทุกร้านก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล โดยมีวาระการประชุมสำคัญคือการสรรหาประธานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช คนใหม่ในปีบริหาร 2564-2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งนางราตรี ชูสุวรรณ เจ้าของร้านอาหารคันทรีโฮม เป็นประธานชมรมฯคนใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564
430466430480
นางราตรี ชูสุวรรณ ก็ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้สนับสนุนตนเองให้เป็นประธานชมรมฯ โดยพร้อมผลักดันภารกิจต่างๆของชมรมฯ ให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะการเป้นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศ
430475
ทางด้านนายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการค้าอาหาร และชื่นชมที่มีความรักสามัคคี และขอความร่วมมือให้ทุกร้านปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
430464430482430477430481ประกาศไตปลา

โพส