ททท. ร่วมกับ สทน. จัดงานส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค (Table Top Sales) ภายใต้แนวคิด มานะ มานครฯ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ททท. ร่วมกับ สทน. จัดงานส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค (Table Top Sales) ภายใต้แนวคิด มานะ มานครฯ
965891965892
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) จัดงานส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค (Table Top Sales) โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้แก่ สมาชิก สทน. โดยจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เจรจาธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ และขายสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ขายกว่า 30 หน่วยงาน และมีผู้ประกอบสมาชิกสมาคม สทน. ในฐานะผู้ซื้อเข้าร่วมกว่า 30 หน่วยงาน
965896
นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังนั้น ความสำเร็จของการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยขยายตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กว้างมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งมีความแตกต่างจากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงจุดนี้จะเป็นจุดขายสำคัญของภาคใต้ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวภาคเหนือ และชาวอีสานสนใจจะไปท่องเที่ยว ปัจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสายการบินให้บริการ จำนวน 5 สายการบิน รวมทั้งสิ้นกว่า 50 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) ต่อวัน
965897
นอกจากนี้ จังหวัดใกล้เคียงยังมีเที่ยวบินตรงจากภาคเหนือ และภาคอีสานสู่ภาคใต้โดยตรง เช่น จากอุดรธานีไปหาดใหญ่ จากอุดรธานีไปสุราษฎร์ธานี จากเชียงใหม่ไปสุราษฎร์ธานี เป็นต้น จึงทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทะเลในพื้นที่ อำเภอท่าศาลา สิชล ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังเกาะสมุยได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้บริการเส้นทางเดินเรือเส้นทางใหม่ “สิชล-สมุย” ของสิชลซีชอร์ (Sichon Seahore) โดยเดินทางจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมายังท่าเรือสิชลซีชอร์ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร และนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปยังเกาะสมุยได้ในเวลาประมาณ 40 นาที”

ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0