ชาวบ้านสิชลรวมตัวเรียกร้องให้ทุกฝ่ายไม่ใช้ความรุนแรง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

904482
เมื่อค่ำ 18 ต.ค.2563 ประชาชนชาวในหมู่บ้านปากน้ำสิชล หมู่ 3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จำนวน100กว่าคน ได้นัดหมายกันสวมเสื้อสีเหลือง มารวมตัวกันแสดงพลังในฐานะชุมชนหนึ่งของสังคมไทย โดยมีการตัวแทนประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่า พวกเรามีความเห็นพ้องต้องกันว่า พวกเราจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
904483
พวกเราไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงทุกประการ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน สังคมไทยเป็นสังคมที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต ซึ่งมีคำสอนในเรื่อง การให้เกียรติ การให้ความเคารพ สัมมาคารวะกันตามวัยวุฒิและคุณวุฒิ สอนเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน ให้อภัยกัน พระพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องการใช้ความรุนแรงโดยประการทั้งปวง พวกเราชาวชุมชนในกลุ่มมีความเห็นตามนี้ และพวกเราจะปกป้อง3สถาบันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ก่อนตระโกนคำว่า”ทรงพระเจริญๆๆ”เป็นระยะ แล้วจบด้วยการร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน.
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0