โรงเรียนแรกของอำเภอสิชลเมืองคอนจัดกิจกรรมร่วมเดิน”สำนึกรักประเทศไทย ปกป้องสถาบัน

โรงเรียนแรกของอำเภอสิชลเมืองคอนจัดกิจกรรมร่วมเดิน”สำนึกรักประเทศไทย ปกป้องสถาบัน “หลังเหตุการณ์ม๊อบนักศึกษายุ่งเกี่ยวสถาบัน
เมื่อเวลา 09.00 นของวันที่ 21 ต.ค.63 ที่โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุดกว่า1,200คน มีการสอนตั้งแต่อนุบาบจนถึง ม.6 ตั้งอยู่ม.10 ต.เปลี่ยน อ.สิชล
91911919129191391914

ดร.กษมา ศรีสุวรรณ ผู้จัดการโรงเรียนพร้อมจัดให้มีกิจกรรมร่วมเดิน”สำนึกรักประเทศไทย ปกป้องสถาบัน ” โดยมีผู้บริหารพร้อมคณะครู และนักเรียนทั้งหมดได้ตั้งแถวขบวนภายในโรงเรียนละร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มีการพูดคุยเรื่องบุญคุณของสถาบันกับประเทศไทยก่อนที่ขบวนจะเริ่มเดินโดยมีวงดุริยางค์นำขบวน ขบวนเดินผ่านถนนสาย401 ผ่านชุมชนบ้านท่าหิน ระยะทางในการเดินรวม2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน1ชม. หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จก็ได้แยกย้ายทำการเรียนการสอนตามปกติต่อไป
91917ประกาศไตปลา