สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้เขต 1 ติวเข้มการใช้เครื่องมือให้ครูสอนวิชายานยนต์ทั่วภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้เขต 1 ติวเข้มอบรมการใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องยนต์ดีเซลให้กับครูสอนวิชายานยนต์จากทั่วภาคใต้
DSC_5789
ณ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นายอำนาจ เต็มสงสัย ผู้ชำนาญด้านการจัดการเรียนการสอนสถาบันอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องยนต์ดีเซล ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้กับครูสอนสาขาเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วภาคใต้
DSC_5794
โดยมีนายธีรชาติ พจนมณี รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกล่าวรายงาน ว่าการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิกส์ของสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้1ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถอธิบายหลักการตรวจสอบปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ สามารถใช้เครื่องตรวจสอบระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเลกทรอนิกส์ตามคู่มือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฝึกทักษะ การวิเคราะห์ แก้ปัญหาข้อขัดข้องซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็คทรอนิกส์สามารถถ่ายทอดให้กับ นร. นศ.ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปและเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดทั้งมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงานต่อไป
DSC_5801
DSC_5791

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0