“นนทิวรรธน์”เปิดตัวลงสมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“นนทิวรรธน์”เปิดตัวลงสมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช
DSC_4562
เมื่อเช้าวันที่ 29ตค.2563 ที่ศูนย์อำนวยการของนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ ผู้สมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ว่าตนพร้อมแล้วที่จะลงสมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราชในวันที่ 20ธค.นี้และมั่นใจที่จะได้รับชัยชนะเพราะเดินหาเสียงมายาวนานจนผู้คนรู้จักตนดี ด้วยความมุ่งมั่นทำการเมืองสีขาว สู่การเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช”เพื่อนคร โปร่งใส”โดยขอลงสมัครอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด
DSC_4538DSC_4558
นโยบายแรกหากได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.นครศรีธรรมราชจะทำเรื่องการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชให้สะอาดน่าอยู่รองรับการท่องเที่ยวของเมืองนครศรีธรรมราชที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจ.นครศรีธรรมราชมากขึ้นทุกวัน รวมทั้งนโยบายด้านขยะที่จะต้องประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อทำให้ขยะในจ.นครศรีธรรมราชลดลงอีกด้วย.
DSC_4562
ประกาศไตปลา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0