มณฑลทหารบกที่ 41 ตั้งกองอำนวยการฯ ต้อนรับทหารใหม่ และญาติทหารใหม่ ประจำปี 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มณฑลทหารบกที่ 41 ตั้งกองอำนวยการฯ ต้อนรับทหารใหม่ และญาติทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
988333
วันนี้ (1 พ.ย.63) เวลา 10.00 น. ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 โดยมีนายทหาร นายสิบ ของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการมณฑลทหารบก ที่ร่วมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 41 รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยฝึก ร่วมพิธีฯ โดยมีพันตรีสุเอช หมุดเส็ม ช่วยราชการกองยุทธการมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวรายงาน
988334
มณฑลทหารบกที่ 41 มอบหมายให้กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 41 รับผิดชอบในการจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อดำเนินการฝึกทหารใหม่ โดยใช้เวลาทำการฝึกจำนวน 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มณฑลทหารบกที่ 41 จึงได้กำหหนดจัดงานวันต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี 2563 ภาคที่ 2 ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชื่นชมยินดีในโอกาสที่บุตรหลานของท่าน ได้มีโอกาสเข้ามารับราชการเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทย ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
988335
ในโอกาสนี้ พลตรีธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ทำการฝึกอบรมทหารใหม่ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม 6 สัปดาห์ โดยจะได้รับการฝึกอบรมปรับสภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ จากพลเรือน สู่รั้วกองทัพบก นอกจากนี้หน่วยจะจัดให้ญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมหน่วยฝึก ทั้งนี้เพื่อคลายความวิตกกังวล ซึ่งหน่วยทุกหน่วยของ ทบ. จะปฏิบัติตามนโยบาย ทบ. อย่างเคร่งครัด มาตรฐานการฝึก และดูแลดุจญาติเปรียบเสมือนน้องคนเล็กของครอบครัว ซึ่งจะทำให้ทหารใหม่ได้ซึมซับความเป็นทหาร ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สมความภาคภูมิในการเป็นลูกผู้ชายไทย
988341
พลตรีธิรา แดหวา ได้กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่บุตรหลานท่าน มีโอกาสเข้ามารับราชการเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ มณฑลทหารบกที่ 41 จึงได้จัดงานวันต้อนรับทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ผู้ปกครอง และญาติได้ร่วมชื่นชม ยินดี รวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา ในมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ประกอบสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าประเทศไทยสถานการณ์ในปัจจุบันจะดีขึ้นแล้ว เราก็ยังคงมีมาตรการในการควบคุมป้องกันตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในหน่วยทหาร ในระหว่างที่บุตรหลานของท่าน เข้ามาอยู่ในหน่วยแห่งนี้ ขอให้ได้มั่นใจในมาตรการต่างๆ จะไม่ทำให้บุตรหลานของท่าน ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเด็ดขาด
988343988344
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

f17bd5d9-439a-4d62-bad0-a0d16ab8c6d3

122446249_376796863467301_1678459635154957232_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0