ประชาชนชาวอำเภอฉวาง และอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

71329
วันนี้ (8 พ.ย.2563) เวลา 16.30 น. ประชาชนพื้นที่อำเภอฉวาง และอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นับพันคน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง โบกสะบัดธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และร่วมกันเดินเท้าเคลื่อนขบวนจากบริเวณศาลาประชาคมตำบลจันดี อ.ฉวาง ผ่านตลาดจันดี สถานีรถไฟจันดี มุ่งหน้าสู่ลานกิจกรรมวัดธาตุน้อย (วัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
71327
เพื่อแสดงพลังความสามัคคีในการร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในเวลา18.00 น. มีกิจกรรมการร้องเพลงชาติ จุดเทียน จากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดี โดยความตอนหนึ่งว่า “จะมิยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาจาบจ้วง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด และจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ” จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วมีการแยกย้ายกันกลับโดยสงบ.
71337
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a