ททท.นครศรีธรรมราช กระตุ้นการท่องเที่ยว ชูความปลอดภัย ความสะอาด สู่มาตรฐาน SHA เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ททท.นครศรีธรรมราช กระตุ้นการท่องเที่ยว ชูความปลอดภัย ความสะอาด สู่มาตรฐาน SHA เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
1000253
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับพันธมิตรเครือข่าย พร้อมจัดให้มีการแถลงทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดท่องเที่ยว ปี 2564 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มความถี่ในการเดินทาง และเพิ่มรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยต่อบาท ต่อคนให้มากขึ้น และมุ่งเน้นมาตรการความปลอดภัย ความสะอาด ตามมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่การให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพราะความสะอาดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลัก ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาเยือน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานในการแถลงทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดท่องเที่ยว ปี 2564
1000254
            นางพิชญ์สินี ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราชเป็นดินแดนที่หลากหลายและเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นจังหวัดที่สวนกระแส จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ผู้คนมีความเครียดจึงแสวงหาที่พึ่งทางใจ ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาจึงมาแรง กระแสไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ บวกกับต้นทุนด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายของนครศรีธรรมราช ทั้งทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม หนุนเสริมให้นครศรีธรรมราชเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง มีการขยายเส้นทางบินของสายการบินต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคและข้ามภูมิภาค ตลอดถึงการเดินทางทางเรือที่เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง จากอำเภอสิชล นครศรีธรรมราช-สมุย สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมและอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของนครศรีธรรมราชยืนหนึ่งมาตลอดหลังวิกฤติ COVID-19 ซึ่งเป็นช่วงไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) และต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) คาดการณ์ว่า จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนน่าจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 30 เฉพาะเดือนตุลาคมศกนี้ มีผู้มาเยี่ยมเยือนมากถึง 502,783 คน/ครั้ง และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ช่วงไตรมาส 3 จะเห็นว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามลำดับ
1000256
            ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการเดินทางเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ประเมินได้ ดังนี้

            1. ศรัทธา Marketing กระแสความเชื่อความศรัทธาต่อไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ อ.สิชล ทำให้ผู้คนเดินทางมาสักการะ และขอพรทุกภูมิภาค ทั้งนี้ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราชได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อกระจายการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ในหลายแส้นทาง ดังนี้

            1) เส้นทางศรัทธาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-ขนมจีนเส้นสด-หนังตะลุงสุชาติ-จับจ่ายใช้สอย เครื่องถม เครื่องเงิน ผ้ายกเมืองนครฯ

            2) เส้นทางวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์-อาหารพื้นเมืองผักพื้นบ้าน-คีรีวง สูดอากาศบริสุทธิ์- เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม สบู่มังคุด ทุเรียนห่อกาบหมาก

            3) เส้นทางไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์-กิจกรรมริมหาดทะเลสิชล Windsurf -ชมวิวธรรมชาติเลียบชายทะเล ถนนเขาพรายดำสิชล-หาดหน้าด่านขนอม ความยาว 8 กิโลเมตร-ดื่มด่ำกาแฟเคล้าเสียงคลื่น-Fish Spa หาประสบการณ์

            4) เส้นทางปากพนังอู่ข้าวอู่น้ำ-เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ Check in ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ โครงการพระราชดำริ-DIY ชุมชนขนมลาศรีสมบูรณ์ (หอยราก)-โดยสารเรือข้ามฟาก บาทเดียว-ชมตลาดร้อยปีริมน้ำ-ชมคอนโดนกนางแอ่น-ชิมรังนกและดูการทำความสะอาดรัง-ชมโบสถ์เก่าร้อยปี ณ วัดรามประดิษฐ์-จิบกาแฟแลวิว ณ บ้านวงศ์เบี้ยสัจจ์ และอื่น ๆ
1000259
            2. การขยายและเพิ่มเส้นทางบิน เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันนี้นครศรีธรรมราชมี มี 5 สายการบินที่เปิดให้บริการ เที่ยวบิน/วัน จำนวน 54 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสารโดยเฉลี่ย วันละ 5,000 – 6,000 คน อีกทั้งมีให้เลือกระหว่างดอนเมือง-นครศรีธรรมราช หรือ สุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช
1000261
            นอกจากนี้ ยังมีเปิดสายการบินข้ามภูมิภาค ระหว่าง นครศรีธรรมราช-เชียงใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน และนครศรีธรรมราช-อุดรธานี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบินThai Smile และตามมาด้วยสายการบิน Thai Vietjet Air เที่ยวบินปฐมฤกษ์ นครศรีธรรมราช-เชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ล้วนเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้นครศรีธรรมราช เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

            ทั้งนี้ ททท.นครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายมุ่งส่งเสริมอนาคตการท่องเที่ยวของจังหวัดบนพื้นฐานความปลอดภัยและความยั่งยืน และแสวงหาความร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย (มาตรฐาน SHA)

0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a8ebdb7f1-fa79-466e-9a57-8e2c9172121a7c9c44b7-f4ae-4b75-b61b-c82805154d60