ปศุสัตว์เมืองนคร ลงพื้นที่ตลาดสดคูขวาง ประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตลาดสดคูขวาง ประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ OK
DSC_0010DSC_0014
วันนี้(18 พ.ย.63) เวลา 07.00 น. นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือ ตลาดสดคูขวาง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือ ปศุสัตว์ OK ให้แก่ผู้ค้าซากสัตว์ และผู้บริโภค มีความรู้และความเข้าใจโครงการดังกล่าว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิตรวมถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค สำหรับขั้นตอนการขอรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK ยื่นได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
DSC_0039DSC_0055
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจประเมิน ตรวจรับรอง และออกใบรับรองตมลำดับ จากนั้นจะมีการมอบป้ายปศุสัตว์ OK ติดตั้ง ณ สถานที่จำหน่าย ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารตกค้างจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน โรงฆ่าสัตว์ถูกกฎหมาย สถานที่จำหน่ายสะอาด สามารถสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ไปยังต้นทางการผลิตได้ และได้รับการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานจากสายตรวจปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์อยู่เสมอ
DSC_0076
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ..////
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a8ebdb7f1-fa79-466e-9a57-8e2c9172121a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0