ททท.ยกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

โครงการยกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวช่วง Post Covid-19
10077601007761
วันนี้ 18 พ.ย.63 ที่โรงแรมราวดี ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการยกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวช่วง Post Covid-19 ซึ่งมีนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช นายพรเทพ เซ่งรักษา ประธานชมรมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช นายคมสัน สุวรรณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย นายปกาสิต ไพจิตสัตยา มัคคุเทศก์รางวัลกินรี ททท. และเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในแวดวงการท่องเที่ยว ในครั้งนี้ จำนวน 50 คน
10077621007763
ตามที่ได้มีการระบาดของโรค Covid-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทางภาคผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทางกลับกันจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น 1 ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีกระแสการเดินทางขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการกระจายตัวในการเดินทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ส่งผลให้สถานะให้สถานสถานประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพิ่มขึ้นเตรียมความพร้อมในการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตามพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายรวมถึงเป็นการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในอนาคต
10077641007765
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์ Covid-19 ได้คลี่คลายลง ทางชมรมมัคคุเทศก์ จึงจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของผู้ประกอบการและบุคลากรการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสร้างความประทับใจ มากยิ่งขึ้น
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a7c9c44b7-f4ae-4b75-b61b-c82805154d608ebdb7f1-fa79-466e-9a57-8e2c9172121a122536586_376796913467296_1897127513534065744_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0