มณฑลทหารบกที่ 41 จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2

S__13623328
เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 22พย.พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม นายทหาร นายสิบ พลทหาร ผู้ปกครองทหารใหม่ จาก จังหวัดนครศรีธรรมราช , จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา , จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎรธานี ร่วมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมกิจกรรม ฯ ณ บริเวณมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
S__67411978
มณฑลทหารบกที่ 41 ได้จัดกิจกรรมพบญาติทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ทั้งนี้เพื่อ ให้ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชื่นชมยินดี และชมการแสดงของทหารใหม่ จำนวน 5 ชุด อาทิ เกี่ยวกับการพัฒนาของทหารใหม่ , บุคคลท่ามือเปล่า, บุคลท่าอวุธ , มวยไชยา, การยิงปืนฉับพลัน และการเล่นดนตรีโพล์คของทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ทำการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 มาตั้งแต่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ได้ทำการฝึกไปแล้ว จำนวน 3 สัปดาห์
S__13623314
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้กล่าว ต่อว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งทีมครูฝึกทหารใหม่ ตัวทหารใหม่ทุกคน และญาติทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ ในสัปดาห์ต่อไปญาติสามารถมาเยี่ยมทหารใหม่ในวันหยุดการฝึกได้แล้ว และเน้นย้ำว่าเอาสิ่งดีๆมาให้เอาหัวใจมาฝาก อย่าเอาโรคระบาด ยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายมาให้ ..สำหรับการติเต่อระหว่างผู้บังคับบัญชากับญาติทหารใหม่ทางไลน์+ระหว่างทหารใหม่กับญาติทางโทรศัพท์ก็ยังคงให้มีต่อไป
หลังจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้พบปะ พูดคุยกับญาติ ของทหารใหม่ อย่างใกล้ชิด ถามถึงปัญหาต่าง ๆ ของญาติๆ ทหารใหม่ เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขต่อไป.
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a