ม.วลัยลักษณ์ ลงนามสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มูลค่า 895 ล้านบาท

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_9027
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายอำนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมบริหาร บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร A B C และ D) จำนวน 4 อาคาร มูลค่า 895 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานสักขีพยาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนจากบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด(มหาชน) และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงกลาง ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

DSC_9049
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำการประกวดราคาด้วยวิธีแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 950 ล้านบาทถ้วน โดยมีบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุดชนะการประกวดราคา คือ บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 895 ล้านบาทถ้วน หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพื่อเสนอต่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.อว. เพื่อขออนุมัติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากรมต.อว.แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ ม.วลัยลักษณ์สามารถลงนามสัญญาจ้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ได้ทันที
DSC_9076
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่อไปอีกว่า การลงนามในสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร A B C และ D) จำนวน 4 อาคาร มูลค่า 895 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 555 วันหลังจากลงนามสัญญา โดยทางมหาวิทยาลัยมีแผนจะเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 120 เตียง ในช่วงปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 จากนั้นปลายปี 2565 จะเปิดให้บริการได้จำนวน 419 เตียง และในช่วงดังกล่าวมูลนิธิศรีธรรมราชาจะมีการสร้างตึกสงฆ์อาพาธอีกจำนวน 94 เตียงด้วย ดังนั้นในช่วงปี 2565-2566 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯจะสามารถเปิดให้บริการได้กว่า 513 เตียง
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0