ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกันทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุฯ 10 ธันวาคม 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการเสนอชื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกในนามประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในให้สวยงามเหมาะสม โดยเน้นความเขียว สะอาด สว่าง สงบ
พระธาตุ
การปรับปรุงดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณกว่า 6 ล้านบาท แต่เนื่องจากวัดพระมหาธาตุฯและจังหวัดนครศรีธรรมราชมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องหาปัจจัยโดยทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
493944
ประธานฝ่ายบรรพชิต พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก //ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
493946
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกทุกท่าน ร่วมกันทอดผ้าป่ามหากุศลกองละ 100 บาท และสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย กองทุนพระบรมธาตุสู่มรดกโลก เลขที่ 389-0-06903-7
ภาพ พระธาตุ นคร
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a8ebdb7f1-fa79-466e-9a57-8e2c9172121a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0