จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่…ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขบัญชี 487-0-56250-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสินโอเชี่ยนนครศรีธรรมราช หรือโทร. 0 7535 8440..
129822825_4828455443892701_508201340944391908_o