79 ปี สดุดีวีรไทย 2484 วีรบุรุษผู้กล้า สละชีพเพื่อปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติ ให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป

กองทัพภาคที่ 4 ประกอบพิธีสดุดีวีรไทย 2484 เพื่อน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ ซึ่งได้สละชีวิต ต่อต้านกองกำลังผู้รุกรานที่ส่งกำลังยกพลขึ้นบกทางภาคใต้ เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา
10363051036298
วันนี้ (8 ธ.ค.63) พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีรำลึกวีรไทย 2484 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งภายในฐานจารึกบรรจุอัฐิทหารที่เสียชีวิตในการรบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 จำนวน 116 นาย กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดงานวันวีรไทยเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกวีรกรรมความกล้าหาญของเหล่าทหาร โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 และ พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรไทย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาสักการะ พิธีสดุดีวีรไทย และพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิ
10363031036307
เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเซียบูรพา ซึ่งได้สละชีวิตต่อต้านกองกำลังผู้รุกรานที่ส่งกำลังยกพลขึ้นบกทางภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี เมื่อ 8 ธันวาคม 2484 อย่างกล้าหาญ โดยมีวีรชนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี และถ่ายภาพร่วมกับประธานเพื่อเป็นที่ระลึก

จากนั้น ประธานและผู้ร่วมพิธีได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิอุทิศดวงวิญญาณวีรไทย 2484 ณ ศาลาวีรไทย 2484
วันวีรไทย 2484 นั้น เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่บ้านท่าแพ และทหารไทยได้เข้าต่อสู้ป้องกัน ได้เกิดการสู้รบกันจนถึงขั้นตะลุมบอน ณ บริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ปัจจุบัน
10363061036300
ซึ่งขณะนั้นกองทัพไทยต้องสูญเสียกำลังทหาร และยุวชนทหาร ที่มาสู้รบในจังหวัดปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช รวมกว่า 116 นาย ดังปรากฏนามจารึกไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ ทั้ง 6 ด้าน จากเหตุการณ์การสู้รบในครั้งนั้น ชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 หรือที่ชาวนครศรีธรรมราช เรียกกันว่า อนุสาวรีย์พ่อจ่าดำ ตั้งอยู่ภายในค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช โดยตัวอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ เป็นรูปทหารสองมือจับปืนติดดาบเตรียมแทง ขนาดเท่าครึ่งของคนจริง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่จวบจนปัจจุบัน
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a8ebdb7f1-fa79-466e-9a57-8e2c9172121a