รุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งสง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

รุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกับเพื่อนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 (วปอ.59) เพื่อนนายร้อยอบรมรุ่นที่ 16 (นบ.รบ.16) ศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสง (กลุ่มวิทย์’24) และเพื่อนๆ ร่วมช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาช่วยน้องโรงเรียนทุ่งสง ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน รวมถึงข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งสง
10404461040447
วันนี้ (11 ธ.ค 63) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี และภริยาพร้อมคณะได้เดินทาง ไปที่โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง และมอบถุงยังชีพ ข้าวสารและอาหาร พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง และครอบครัวข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ในโอกาสเดียวกันนี้ กองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ฉัตรชัย-วิชดา นิติภักดิ์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง โดยมีนายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงและคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ
10404481040449
โดยนายฉัตรชัย ได้กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้มาโรงเรียนอันเป็นสถานศึกษาเก่าของตนและได้ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง เพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ทั้งนี้ ตนได้รับแรงสนับสนุนทั้งสิ่งของและเงินจากเพื่อนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 (วปอ.59) เพื่อนนักเรียนนายร้อยอบรม รุ่นที่ 16 เพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสง แผนกวิทยาศาสตร์ ปี 2524 (ทุ่งสง วิทย์’24) และเพื่อนๆ อีกหลายท่าน เพื่อทำกิจกรรมสาธารณะในวันนี้ จึงขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ด้วย นายฉัตรชัย ยังได้กล่าว ไปว่า ตนเป็นคนทุ่งสง เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสง มีความรักและผูกพันธ์ กับคนทุ่งสงและโรงเรียนทุ่งสง ขอให้นักเรียน โรงเรียนทุ่งสงทุกคนเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วก็ต้องช่วยพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว และพัฒนาสังคม ให้มีความแข็งแกร่ง และเจริญก้าวหน้า จึงได้ชื่อว่าเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งสงที่แท้จริง ขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะในวันนี้
10404541040455
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0