ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จับมือ โรงเรียนวัดจันดี นครศรีธรรมราช จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ฟื้นฟูสถาบันการศึกษาหลังน้ำลด

10489521048955
วันนี้ (18 ธ.ค.63) ณ โรงเรียนวัดจันดี ต.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช นางสาวนันทา ช่วยเอียด ผู้จัดการเขตพิเศษ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี ผู้นำทีมชมรมจิตสาธารณะ เป็นตัวแทนมอบสีทาอาคารเรียนและอุปกรณ์กีฬา โดยมีนายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมรับมอบสิ่งของในครั้งนี้

จากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ประสบภัยต่างเร่งซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคารบ้านเรือน เพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สถานศึกษาเป็นอีกสถานที่สำคัญที่ต้องฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและเยาวชน จึงร่วมมือกับโรงเรียนวัดจันดี เทศบาลตำบลหลักช้าง ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ร่วมกันฟื้นฟูโรงเรียนวัดจันดี อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายอย่างหนัก

นางสาวนันทา ช่วยเอียด ผู้จัดการเขตพิเศษ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี ผู้นำทีมชมรมจิตสาธารณะ ในครั้งนี้ เล่าว่า “ได้มาปรึกษาทางโรงเรียนถึงความเดือดร้อนที่ได้รับและความต้องการการช่วยเหลือ เนื่องจากครั้งนี้โรงเรียนได้ประสบอุทกภัย ระดับน้ำสูงเกือบ 3 เมตร และทราบว่าโรงเรียนวัดจันดีต้องการกำลังในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 140 ชีวิตจึงลงพื้นที่ ร่วมกับผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดจันดี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ฟื้นฟูโรงเรียนวัดจันดี ขุดลอกท่อน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และมอบสีสำหรับทาอาคาร อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการศึกษา พร้อมเลื้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดจันดี ตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ เพื่อให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมแบ่งปันโอกาสทุกชุมชน ทุกสังคม ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”
10489531048956
นายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี กล่าวว่า “ทางบ้านของเด็กนักเรียนก็ประสบอุทกภัย ได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สินและบ้านเรือนเสียหายอย่างหนัก สภาพของโรงเรียนก็ไม่ต่างกัน มีซากปรักหักพังจำนวนมาก ซึ่งครั้งนี้นับเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ หลังจากเหตุการณ์เมื่อปี 2531 โรงเรียนต้องเร่งฟื้นฟูโดยเร็วเพราะไม่อยากให้นักเรียนหยุดเรียนเป็นเวลานาน รู้สึกดีใจเเละขอขอบคุณ ซีพี ออลล์ ที่เล็งเห็นปัญหา และเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้เด็กๆ มีกำลังใจ และรู้สึกอบอุ่นขึ้น”

นางออมใจ นวลใย คุณครูโรงเรียนวัดจันดี บอกถึงความรู้สึกว่า “ในนามของคณะครูโรงเรียนวัดจันดี รู้สึกซาบซึ้งใจที่ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ได้มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือ ซึ่งโรงเรียนวัดจันดีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และมีนักเรียนกว่า 1,200 คน น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี ในวันนี้เป็นวันที่เราต้องมาทำความทำสะอาดเช็ดล้าง ซึ่งกำลังของลูกๆ นักเรียนตัวเล็กๆ ก็ยังไม่เเข็งแรงพอ แต่เมื่อได้พี่ๆ จาก ซีพี ออลล์ เข้ามาช่วย ทำให้รู้สึกว่างานของเราไปได้เร็วและสะอาดมากขึ้น”

นอกจากนี้ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้มอบน้ำดื่ม 5,000 ขวด และไข่ไก่ 5,000 ฟอง ให้แก่ผู้ประสบภัยในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ตามปณิธานของ บมจ. ซีพี ออลล์“ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
10489571048959
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a