รองผู้ว่าเมืองคอน นำทีมลงพื้นที่สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบบคุมโรคโควิด-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้(24 ธ.ค.63) นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางวิชาดา จอร์จ จัดหางานจังหวัด นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศณีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ไซต์งานก่อสร้างของบริษัทเอสทีพี อิเล็กทริคโปรเฟสชั่นเนล จำกัด บริเวณสามแยกประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 17 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 7 คน ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายปกติทุกคน พร้อมทั้งได้ไปสุ่มตรวจที่ไซต์งานก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 25 คน
707113707120
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวผ่านล่าม ว่า มาตรวจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ฯ พร้อมทั้งได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโรควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่นการสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ เป็นต้น พร้อมทั้งกำชับในเรื่องของที่พักแรงงานต่างด้าวต้องจัดให้เป้นสัดส่วนเป็นการเฉพาะแยกกออจากชุมชนทั่วไป และห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด และให้ดูแลเป็นพิเศษหากมีแรงงานจากนอกพื้นที่เข้ามาพบปะกัน นอกจากนี้ทางจัดหางานจังหวัดได้เน้นย้ำว่าในช่วงนี้ขอความร่วมมือไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงงานต่างด้าว และห้ามเปลี่ยนนายจ้างในช่วงนี้เพื่อควบคุมโรคโควิด-19 พร้อมทั้งให้แรงงานต่างด้าวสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียสร้างความเข้าใจในกลุ่มเครือข่ายยแรงงานต่างด้าวด้วยกันด้วย
707114707115
สำหรับจังหวัดนครศณีธรรมราช มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา จำนวน 15,185 คน แยกเป็นเมียนมา 11,423 คน ลาว 2,105 คน และกัมพูชา 1,657 คน นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว 2,274 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกิจการ เกษตรและปศุสัตว์ กิจการต่อเนื่องการเกษตร ประมง กิจการก่อสร้าง และงานบ้านตามลำดับ..////
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0