กำลังพล มทบ.41 ร่วม ให้คำแนะนำ ครู นักเรียน รร. บ้านชะเอียน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

S__68165637
เมื่อ 24 ธ.ค. 63 ร.อ.หญิง กรภัทร ภัยชำนาญ น.ปชส.มทบ.41 นำเจ้าหน้าที่กำลังพล มทบ.41 ร่วม ให้คำแนะนำ ครู นักเรียน รร. บ้านชะเอียน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหน่วย ค่ายวชิราวุธ ตามนโยบาย พล.ต.ธิรา แดหวา ผบ.มทบ.41 ณ รร.บ้านชะเอียน ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
S__68165638
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a