จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบนขบวนรถไฟสายคลาสสิค “กรุงเทพมาหานคร”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

459650
วันนี้(29 ส.ค. 62) ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช และนายวรงค์ แสงเมือง พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 โดยใช้เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟระยะทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงกรุงเทพมหานคร

459660
โดยการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรถไฟภาค 1 ซึ่งใช้เส้นทางเดินรถไฟภายในจังหวัด มีจุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช เชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟต่างๆ ตามเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟของนครศรีธรรมราช ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการผสมผสานโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย โดยการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมถอดรหัส 4DNA เพื่อการค้นหาอัตลักษณ์แห่งท้องถิ่นสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างยั่งยืน และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวรถไฟภาค 2 ไปตามเส้นทางต่างๆ ที่เชื่อมต่อระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค
459651

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กิจกรรมนี้เสมือนการย้อนกลับไปในอดีต ที่การเดินทางส่วนใหญ่ต้องขึ้นรถไฟเป็นหลัก และในระหว่างการเดินทาง มีคณะวิทยาการ มาร่วมกันระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางและการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการจัดสัมมนาเรื่องอุตสาหกรรมไมซ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรางวัลด้วย นอกจากนั้นยังได้นำเอาสินค้าขึ้นชื่อ สินค้า OTOP ของจังหวัดไปจัดแสดงและจำหน่าย รวมทั้งออกบูธร้านค้าชุมชน ได้แก่ นครศรี เมืองศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์, นครหัตถกรรม, ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง, ย่านลิเภานาเคียน, ย่านลิเภาโพธิเสด็จ, แกะหนังตะลุงวิสาหกิจชุมชน ลุงวี, กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง, สร้อยลูกปัด งานแฮนแมด ของพรีเมี่ยม, กระจูดราตรี, กระจูดบ้านควนยาว, ผ้าบาติกสำเภาทอง, บาติกอิสลาม, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอลานสกา, เพชรคีรีโฮมสเตย์, ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก, เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์, ล่องแพบ้านวังหอน, ท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลม, ไร่สวัสดิ์สุข, สมาคมท่องเที่ยวขนอม และยังมีกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางแบบกิติมาศักดิ์ และนางแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 30,31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครด้วย
459659
459657
459654

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0