พิธียกเสาเอกบ้านให้กับนางสาวศุภิษฐฌาณ์ ราชเวช ผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย

S__12492832S__12492829
วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธียกเสาเอกบ้านให้กับนางสาวศุภิษฐฌาณ์ ราชเวช ผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
S__12492831S__12492830
0736df23-3367-4534-baa0-5ad2fdac7a9a