3 ส.ส. พปชร. รวมพลังเดินหน้าพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

3 ส.ส. พปชร. รวมพลังเดินหน้าพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช!!!
S__57311294
วันนี้ (30 ธ.ค.63) เวลา 09.30 น. รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นครศรีธรรมราช ได้จัดการสัมมนามีส่วนร่วมในอุดมการณ์พลังประชารัฐและเตรียมพร้อมการจัดตั้งตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมราวดี ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
S__57311298S__57311303
โดย ในการสัมมนาครั้งนี้มี รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ นายสายัญ ยุติธรรม ส.ส.เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ และนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ร่วมอภิปรายชี้แจ้งรายละเอียดต่างๆในการมีส่วนร่วมในอุดมการณ์และการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการจัดสัมมนาประมาณ 300 กว่า คน ทำให้บรรยากาศในการจัดสัมมนาครั้งนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ และความรู้ในอุดมการณ์ของพรรคพลัวประชารัฐ.///
S__57311300
แบนเนอร์ 2