เมืองคอนขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ปีใหม่นี้ ตายแล้ว 7 ราย

133147066_4938438482894396_4507159771667513015_o133407509_4938453042892940_8472088778712073363_o
วันนี้(1 ม.ค.64) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ประจำวันการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า มีอุบัติเหตุ 20 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 18 คน เสียชีวิต 2 คน ข้อมูลสะสม 3 วัน(29 ธ.ค.63- 31 ธ.ค.63) เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 49 ครั้ง บาดเจ็บ 47 คน เสียชีวิต 5 คน ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ตัดหน้ากระชั้นชิด และสภาพถนน ประเภทของถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนในการดูแลของ อบต./หมู่บ้าน มีการตั้งจุดตรวจหลัก 28 จุด มีการจับกุมดำเนินคดีตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก หรือ 10 รสขม รวม 3 วัน จำนวน 2,692 ราย สำหรับอำเภอที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุ รวม 6 อำเภอ คือ อ.ขนอม ช้างกลาง นาบอน พระพรหม พิปูน และร่อนพิบูลย์ อย่างไรก็ตามได้รับรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ และ อ.ท่าศาลา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอีก 2 ราย ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 แล้วจำนวน 7 ราย ขณะที่การรณรงค์เข้มข้นยังเหลือเวลาอีกกว่า 3 วัน
133717473_4938452549559656_5779074458691616571_o
นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจึงขอให้มีความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะด้วย อย่าประมาท มีน้ำใจต่อกัน ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในส่วนของผู้เดินเท้าขอให้มีความระมัดระวังในการเดินข้ามถนนด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุขอให้ลูกหลานคอยดูแลด้วย นอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง ด่านหมู่บ้าน/ชุมชน ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย/ตักเตือนผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม แต่ละจุดตรวจต้องมีความเคลื่อนไหวในการตรวจตรารถที่ผ่านด่าน ไม่นั่งอยู่เฉย ๆ ที่ด่าน แต่ให้วิเคราะห์ว่าในแต่ละพื้นที่สมควรเพิ่มความเข้มในการตรวจช่วงเวลาใดบ้างที่มีการใช้รถใช้ถนนมาก เช่น ช่วงมีตลาดนัด เป็นต้น โดยให้ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับมาตรการป้องกันโควิด-19
133725614_4938452586226319_968091280133628775_o
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า จากการวิเคราะห์ถอดบทเรียนกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ที่บ้านควนเรือ ถนนสายจันดี-ฉวาง อ.ฉวาง หลังเกิดเหตุมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถกระบะสูงถึง 212 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เสียชีวิตก็ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือกรณีรายอุบัติเหตุบริเวณตลาดนาชุม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองฯ ผู้ขับรถกระบะชนคนเดินข้ามถนน แสดงว่าประมาทขับรถเร็วทั้ง ๆ ที่บริเวณดังกล่าวมีตลาดนัด ส่วนคนเดินข้ามถนนก็อาจไม่ได้ระมัดระวัง เป็นต้น ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน อีกทั้งในช่วงนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นด้วย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติดังกล่าว..//////
แบนเนอร์ 2