เทศบาลเมืองคอนออกมาตรการคุมเข้มตลาดสดเทศบาลและสั่งปิดโรงเรียนตามคำสั่ง ผวจ.15วัน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 5มี.ค.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
S__6758440
โดยมีมาตรการออกมาล่าสุดประกาศปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 6-20 มกราคม 2564 ตามคำสั่งของ ผวจ.นครศรีธรรมราช และมีมาตรการเกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสดเทศบาล (ตลาดคูขวาง) โดยจัดให้มีทางเข้าออก 3 ทาง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ประจำแต่ละจุด มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยง
S__6758439S__6758437
ทั้งนี้ขอความร่วมมือกับประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยและใช่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ และให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้โทรแจ้งประธานชุมชน หรือกองสวัสดิการสังคม หรือประธาน โทร 075-342880 ต่อ 118 ในการนี้มี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
S__6979593

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0