สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา จ.นครฯ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์ Covid-19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา นครศรีธรรมราช ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์ Covid-19
1076972
วันนี้ (7 ม.ค.64) เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประสานงาน สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา นครศรีธรรมราช ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นัดประชุมคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ระบอกใหม่ (Newly Emerging) ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่ ประธานคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จากการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก และหลีกเลี่ยงการเดินทาง จึงมีคำสั่งให้นัดประชุมคณะกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สว.) หมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย
10769731076974
โดยคุณสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา นครศรีธรรมราช กล่าวถึง ผลกระทบของสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ Street food พร้อมแนวทาง ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา มาตรการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งหลาย พร้อมข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการปรับตัวของธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจาก Covid-19 จะอยู่เป็นระยะเวลานาน การปรับตัวทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอด จำเป็นต้องเน้นการศึกษาการใช้งานในธุรกิจออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนงานเน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพ การตอบสนองความต้องการ และความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค เพื่อพิจารณาช่วยเหลือระยะยาวกันต่อไป.
1076971S__6979593

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0