มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คว้าอันดับ 1 ของประเทศ มหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ปี 2563

633644173561
ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รรท.อธิการบดี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี2563(Sustainable Community Development University Rankings 2020 SCD Ranking 2020) ซึ่งปรากฏว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1ของประเทศไทย ได้รับคะแนนเต็มด้านการวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเต็ม100เปอร์เซ็นต์
6675466833
สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการจัดอันดับโดยมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ประเทศไทย การจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจาก11ตัวชี้วัด ประกอบด้วย7ด้าน ได้แก่นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน,หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน,บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน,การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน,การวิจัย,การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน,ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจแก่ชาว ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้.
แบนเนอร์ 2