จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564
136428931_4984952064909704_8640045467726150510_o135839274_4984952068243037_1818729527392746179_o
วันนี้(12 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 โดยมียุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและร่วมพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 13 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องสืบเนื่อง จำนวน 1 เรื่อง กรณีผู้เสียหาย จำนวน 11 เรื่อง และกรณีจำเลย จำนวน 2 เรื่อง
136084926_4984952228243021_815703949204928169_o136333048_4984952088243035_6717059011686428565_o
สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล
แบนเนอร์ 2
/////////////
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
ศศิภา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0