พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินสมทบทุนในการซื้อที่ดินของมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

136757125_4998200716918172_6596125393434586208_o137029735_4998199943584916_4478529551442382193_o
วันนี้(15 ม.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน จำนวน 4,500,000.-บาท(สี่ล้านห้าแสนบาท)เพื่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินของมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มเติมเป็นเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ 53.5 ตารางวา
137528901_4998200443584866_8723382896277190161_o137590946_4998200983584812_4064853861172742152_o137634359_4998200020251575_4549462090218951300_o
โดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้นำศาสนาอิสลาม มุสลิมะห์ร่วมในพิธี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานเงินสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดิน อันยังประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพสกนิกรผู้นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนิกชนทั่วไป
138597214_4998200150251562_6938216704101589175_o
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาร์ขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำหรับมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง เป็นเงิน 104,450,000.-บาท ในการก่อสร้างอาคารมัสยิดกลาง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 บนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ .////////////
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0