นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

S__8790224S__8790233
วันนี้ 21 มกราคม 2564 นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายซ้วน แซ่ค้าง สาธารณสุขอำเภอ รองศึกษาธิการจังหวัด รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา และโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 หลังจากจังหวัดได้ผ่อนคลายให้เปิดสถานศึกษาเป็นวันแรก
S__8790226S__8790238
พบว่าโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เป็นอย่างดี โดยโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0