ผู้ว่าเมืองคอนให้กำลังใจและข้อคิดข้อเตือนใจผู้ที่เข้ารับการบำบัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้(22 ม.ค.64) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2564 รวม 12 วัน โดยใช้งบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหลักสูตรมาตรฐานที่ สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด
140727169_5029344747137102_58698783681379260_o
โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการออกค้นหาผู้เสพยาเสพติดผ่านกระบวนการตั้งจุดตรวจจุดสกัด การปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ รวมถึงกระบวนการตามนโยบายประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัย ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งค่าย“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอต่าง ๆ เข้ารับการบำบัดในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวให้กำลังใจ ให้ข้อคิดข้อเตือนใจแก่ผู้ที่เข้ารับการบำบัด โดยขอให้รับเอาสิ่งที่ดี ๆ จากการเข้าค่ายบำบัด ต้องให้ความหวังกับตัวเอง พ่อแม่ และครอบครัวที่รออยู่ ให้นึกถึงผู้มีพระคุณทุกคนในสังคมพร้อมให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0