ทีมพลังโพธิ์เสด็จ เปิดตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จและทีมสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ทีมพลังโพธิ์เสด็จ เปิดตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จและทีมสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ยืนยันพร้อมพัฒนาท้องถิ่นแบบไม่เลือกปฏิบัติสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
10947051094709
วันนี้(24 ม.ค.64) ที่บ้านหนองคล้า ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทีมพลังโพธิ์เสด็จ ภายใต้การนำของนายวิฑูรย์ หัสภาคย์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดแถลงข่าวยืนยันความพร้อมในการสมัครนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เพื่อร่วมพัฒนาท้องที่ภายใต้แนวนโยบายการทำงานเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ดูแลเรื่องปากท้องภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณ หรือภาษีพี่น้องประชาชนตามความต้องการที่แท้จริง ตรงจุด ทันท่วงที อย่างเป็นธรรมและคุ้มค่า
109470610947081094712
โอกาสนี้ นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทีมพลังโพธิ์เสด็จ ได้เตรียมความพร้อมมากว่า 3 ปี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนและการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตามความสำคัญ โดยทีมงานที่สมัครเข้าร่วมขับเคลื่อนประกอบด้วย สมาชิกผู้สมัครหน้าใหม่และสมาชิกเก่าที่พร้อมดูแลทุกคนแบบเท่าเทียม ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก หรือเลือกปฏิบัติ เพื่อยกระดับเป็นเทศบาลที่มีคุณภาพ ทัดเทียมเทศบาลขนาดเดียวกัน รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีประชาชนอุ่นใจ กินดีอยู่ดี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุขต่อไป
10947101094711
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0