สท.แม็ค นำทีมพลังโพธิ์เสด็จ เปิดตัวลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ เมืองคอน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

DSC_6681DSC_6680
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์อำนวยการทีมพลังโพธิ์เสด็จ บ้านหนองคล้า ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทีมพลังโพธิ์เสด็จ ภายใต้การนำของนายวิฑูรย์ หัสภาคย์ หรือ สท.แม็ค อดีต สท.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ได้เปิดแถลงข่าวยืนยันความพร้อมในการสมัครนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ และเปิดตัวผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เพื่อร่วมพัฒนาท้องที่ภายใต้แนวนโยบายการทำงานเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ดูแลเรื่องปากท้องภายใต้การบริหารจัดการงบประมาณ หรือภาษีพี่น้องประชาชนตามความต้องการที่แท้จริง ตรงจุด ทันท่วงที อย่างเป็นธรรมและคุ้มค่า
DSC_6699DSC_6701
นายวิฑูรย์ หัสภาคย์ หน.ทีมพลังโพธิ์เสด็จ กล่าวว่า ทีมพลังโพธิ์เสด็จ ได้เตรียมความพร้อมมากว่า 3 ปี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนและการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตามความสำคัญ โดยทีมงานที่สมัครเข้าร่วมขับเคลื่อนประกอบด้วย สมาชิกผู้สมัครหน้าใหม่และสมาชิกเก่าที่พร้อมดูแลทุกคนแบบเท่าเทียม ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก หรือเลือกปฏิบัติ เพื่อยกระดับเป็นเทศบาลที่มีคุณภาพ ทัดเทียมเทศบาลขนาดเดียวกัน รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีประชาชนอุ่นใจ กินดีอยู่ดี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุขต่อไป ทีมพลังโพธิ์เสด็จพร้อมแล้วที่จะรับใช้ชาวเทศบาล ต.โพธิ์เสด็จ
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0