ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวอำลาตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล

482931482939
วันพุธ ที่27 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน กล่าวความรู้สึกอีกหนึ่งความประทับใจในการร่วมบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ในโอกาสที่ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขึ้นกล่าวอำลาตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ด้วยความตื้นตันใจตลอดระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน ในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ด้วยใจมุ่งมั่น ตั้งใจ และรักห่วงพี่น้องชาวเทศบาลทุกคน จากนั้นได้มอบของที่ระลึก และช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านต่อไป
482940482929
…………………

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
แบนเนอร์ 2