ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุกภัยในพื้นที่ภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

141572976_5057435724328004_8755661548764783529_o
วันนี้(28 ม.ค.64) เวลา 10.00 น. พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการประชุมรับฟังการบรรยายผลการดำเนินของ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 จากพลตรี จีรัชญ์ บุญชญา รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภาคใต้พื้นที่เกิดอุทกภัย จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราช
142293574_5057435567661353_3240466033868870209_o
ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยรองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ที่โรงเรียนวัดหัวนอน (วัดปากนครบน) หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 100% ยังคงเหลืองานผังบริเวณ งานถนน คสล. งานติดตั้งเสาไฟและอุปกรณ์โซล่าเซล ผลการดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันได้ 63.33% สำหรับศูนย์พักพิงฯแห่งนี้มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 35 ตาราวา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ จำนวน 14,400,000 บาท ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย 1 หลัง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 49.50 เมตร รองรับผู้ประสบภัยได้ 300 คน พร้อมอาคารห้องน้ำชาย-หญิง 2 หลัง อาคารที่พักขยะ 1 หลัง และงานปรับเกลี่ยดินเดิม งานถมดินปรับระดับ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างทางเชื่อมและงานระบบไฟฟ้า งบประมาณ 3,900,000 บาท นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครได้สนับสนุนงบประมาณการปรับถมดินขนาดพื้นที่ 7,535 ตารางเมตร งบประมาณ 1,630,000 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 862,033.73 บาท
สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินพระราชทานบริจาคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภาคใต้ โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล จำนวน 4 แห่ง ตามโครงการที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเพื่อจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
142700613_5057436040994639_5768139750304759692_o
แห่งที่ 1 ที่ว่าการอำเภอขนอม หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม ผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 100%
แห่งที่ 2 โรงเรียนวัดหัวนอน (วัดปากนครบน) หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
แห่งที่ 3 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง หมู่ที่ 6 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง ผลการดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันได้ 71.02%
แห่งที่ 4 พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ ผลการดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันได้ 79.00%
ต่อจากนั้นได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยที่บ้านพังเสียหายทั้งหลังจากอุทกภัยระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2563 ที่บ้านเลขที่ 85/2 หมู่ 2 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านของนางมณฑา จินทวี ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่า 70 % สำหรับอำเภอพรหมคีรี มีบ้านเรือนพังเสียหายจากอุทกภัยทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง 3 หลังภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 .////////
143371875_5057435164328060_484056192999297282_o
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0