เกษตรฯ เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา 100 ตัน ระดมเจ้าหน้าที่ส่งมอบพร้อมพันธุ์พืช ฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด

144480635_5090623241009252_1195374228285295605_n
วันนี้ (4 ก.พ. 64) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และนายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา และพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมส่งมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมแจกพันธุ์พืชให้แก่พี่น้องเกษตรกร
กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจุดแรกจัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพระพรหม(ศพก.หลัก) ตำบลท้ายสำเภา และจุดที่ 2 แปลงปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ตำบลช้างซ้าย โดยได้มีการให้ความรู้ เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวอายุสั้น และสาธิตวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในแปลงปาล์มน้ำมัน และสวนมังคุด
ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยด่วน และมอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งผลิตต้นพันธุ์พืชผักสวนครัวอายุสั้น นำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรปลูกเป็นอาหารและสร้างรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย
144638692_5090622604342649_9135266869706597220_n145377102_5090623107675932_8073275486277299653_n
ขณะนี้การสำรวจพื้นที่เสียหายได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง คาดว่าจะใช้วงเงินช่วยเหลือประมาณ 32 ล้านบาท สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟู พื้นที่เกษตรประเภท ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งสิ้น 9,764 ไร่ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะที่นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ครั้งนี้ มีจำนวน 104,430 กิโลกรัม เพื่อรองรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบใน 8 จังหวัดภาคใต้ กว่า 100,000 ไร่ โดยสนับสนุนเชื้อสดพร้อมใช้ในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูเร่งด่วน ได้เริ่มส่งมอบแล้วตั้งแต่สัปดาห์นี้ และคาดว่าจะครบถ้วนประมาณต้นเดือนมีนาคม 2564 นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนหัวเชื้อราไตรโครเดอร์มา จำนวน 3,280 ขวด และใช้กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการผลิตและขยายผลให้ถึงเกษตรกร ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำพี่น้องเกษตรกร และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป…///
แบนเนอร์ 2