กกต.นครศรีธรรมราช สรุปวันแรกมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สท.รวม 1,159 คน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลได้เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเทศบาลที่ต้องจัดการเลือกตั้งจำนวน 54 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 3 แห่ง และเทศบาลตำบล จำนวน 50 แห่ง นั้น ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครฯ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รวมทั้งสิ้น 1,159 คน แยกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) จำนวน 1,086 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 73 คน
145919122_5106459359425640_1988168353976242805_o

โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผู้ยื่นใบสมัคร สท. จำนวน 4 เขต รวม 102 คน สมัครนายกฯ 5 คน ส่วนเทศบาลเมืองทุ่งสง สมัคร สท.จำนวน 3 เขต จำนวน 19 คน สมัครนายกฯ 1 คน เทศบาลเมืองปากพนัง สมัคร สท.จำนวน 3 เขต รวม 43 คน สมัครนายกฯ 2 คน และเทศบาลเมืองปากพูน สมัคร สท. จำนวน 3 เขต รวม 21 คน สมัครนายกฯ จำนวน 1 คน อย่างไรก็ตามยังมีเทศบาลตำบลอีกหลายแห่งยังไม่มีผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในวันแรก ได้แก่ เทศบาลตำบล(ทต.)ฉวาง /ทต.ปากน้ำฉวาง/ทต.ท่ายาง ทต.ทุ่งสัง/ทต.ทอนหงส์ /ทต.พิปูน /ทต.เขาพระ /ทต.กะทูน ส่วนเทศบาลที่มีผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแล้ว ส่วนใหญ่มีผู้สมัคร 1 คน หรือ 2 คน ยกเว้นเทศบาลนครฯมีผู้สมัครนายกฯแล้ว จำนวน 5 คน ส่วน ทต.ชะอวด /ทต.ท่างิ้ว/ทต.อ่าวขนอม และ ทต.นาบอน มีผู้สมัครนายกฯ ทต.ละ 3 คน ทั้งนี้การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล มีไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น.///
แบนเนอร์ 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0