ผู้ว่าฯ เมืองคอน ชื่นชมบุคลากร รพ.มหาราช เสียสละและกล้าหาญ เดินทางช่วยสวอปเชื้อโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้(24 ก.พ.64) เวลา 13.15 น. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 6 คน เข้าขอพรจากนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องปฏิบัติงานศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการสวอปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโรควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์รุ่นพิเศษที่แกะสลักจากไม้อายุ 100 ปี และหัวนะโม คนละ 1 ชุด เป็นของที่ระลึกและยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะหัวนะโม มีความเชื่อว่าสามารถป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้มอบเหรียญพระโพธิ์ยายรด พระประจำโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชให้คนละ 1 เหรียญด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความเสียสละ มีความกล้าหาญและใช้ศักยภาพของเราไปทำงานเพื่อประเทศชาติ ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงส้ม ซึ่งนอกจากช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว เราก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อด้วย การไปครั้งนี้ไปในนามของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณในนามของชาวนครศรีธรรมราชด้วย

นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวว่า บุคลากรทั้ง 6 คน ประกอบด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องแลป เจ้าหน้าที่ทำบัตร เจ้าหน้าที่สวอปเชื้อ และพนักงานขับรถ โดยมีกำหนดปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2564 หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วเมื่อกลับถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 6 คนต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และมีกากรสวอปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย เมื่อกักตัวครบ 14 วันแล้วจึงจะสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ปกติได้
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ทีม ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาครด้วยแล้ว.