“โกจู๋”เบอร์1 เปิดปราศรัยใหญ่เวที3 คนแห่ฟังแน่นสนาม


เมื่อคืน27กพ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่สนามตลาดลีวัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช “โกจู๋” นายวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล หน.ทีมนครธรรมาภิบาลประชารัฐ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หมายเลข 1 พร้อมทีมผู้บริหารนายไสว เขียวจันทร์,นางอัมพาพันธ์ นิลประภา,นายณัฐวรรธน์ อมรวานิชย์,นายสินเทา บุญขวัญ,นาย ส.สมบัติ มีสุนทร,นายพิเชษฐ์ กวีวงศ์ประวัติ และผู้สมัคร สท.ทีมนครธรรมาภิบาลประชารัฐ หมายเลข 2-7 ได้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ครั้ง3 ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากหลายพันคนแห่ไปฟังการปราศรัยจนแน่นสนาม

นายวิฑูรย์ ได้ปราศรัยว่าเกือบ10ปีที่อาสารับใช้ประชาชนภายใต้หลักการคิดถึงชาติบ้านเมืองให้มากกว่าการเมือง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นธงนำ เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้การมีส่วนร่วมของประชาชน มีนโยบายทำให้เมืองสะอาด คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้น การศึกษาทั่วถึงและเท่าเทียม ศูนย์การตลาดชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบNew Normalทำทันทีหากประชาชนเลือกตนและทีมงานเข้าไปบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช.