ขอเชิญร่วมโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา #ประชาสัมพันธ์ญาติโยมร่วมสร้างโบสถ์ วัดเขาพระทอง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


#โครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา #ประชาสัมพันธ์ญาติโยมร่วมสร้างโบสถ์
วัดเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ระยะทางจากวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง “กรุงเทพมหานคร – วัดเขาพระทอง ”รวมระยะทาง 810.4 กม. เพื่อหวังให้พุทธศาสนิกชนจากทิศทั้ง 4
และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญสั่งสมเสบียงบุญ ร่วมสร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง
———————————————————————-

@ร่วมกองบุญได้ที่
#ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี: กองทุนเสบียงบุญ สร้างโบถส์ วัดเขาพระทอง
หมายเลขบัญชี 822-0-63803-6
#วัดเขาพระทอง​ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด​ จ.นครศรีธรรมราช
#ติดต่อสอบถาม
โทร 094-795-2998
#พระมหาอารยนันต์
#สร้างโบสถ์วัดเขาพระทอง​ #ทำบุญสร้างโบสถ์​ #บอกบุญสร้างโบสถ์

———————————————————————-

วัดเขาพระทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ตามหลักฐานที่ปรากฏได้จารึกไว้ว่า
สร้างมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยตอนต้น หรือในยุคของกษัตริย์คนสำคัญคือ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช
และพระเจ้าจันทรภานุศรีธรรมราชเป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 800 กว่าปี
มีพระพุทธรูปสีทองจำนวนมากถึง 29 องค์
ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านั้นประดิษฐานอยู่รอบๆ ภูเขาทางด้านทิศตะวันออก
ตามตำนานเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยที่มีการสร้างพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
พระนางเหมชาลาได้นำคนและสิ่งของมาช่วยงานก่อสร้างพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
เมื่อแวะพักระหว่างทางจึงได้สร้างพระพุทธรูปสีทองขึ้นเป็นจำนวนมาก

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0