ม.ราชภัฏ เร่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ป.เอก ป.โท สาขาวิชาการศิลปะวัฒธรรมสร้างสรรค์

ม.ราชภัฏ เร่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ป.เอก ป.โท สาขาวิชาการศิลปะวัฒธรรมสร้างสรรค์

วันนี้ 6 มีนาคม 2564 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย รศ.(พิเศษ)​ดร. บุปผาชาติ อุปถัมภ์ นรากร และ ผศ.ดร.ธรรม​สันต์​ สุวรรณ​์โรจน์ อาจารย์ทั้งสองท่านได้มีวิสัยทัศน์ที่ดีมองการไกลให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงอย่างมีประสิทธิภาพได้นำคณะนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เดินทางไป ณ.อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีการติวเข้มให้ความรู้นักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะของนักศึกษา

1.ศึกษาองค์ความรู้ในการจัดการตลาดสวนไผ่ขวัญใจ จากคุณขวัญใจ กลับสุกใส
2.ศิวะนาฏ กนกไทย ได้ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดยฟังบรรยายจากคุณยุทธพล ซุ่นเซ่ง3.ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปกระจูดและได้ฟังบรรยายจากคุณณัฐพล เซ่งฮวด เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้การเก็บข้อมูลในการทำวิจัย
ในขณะเดียวกัน ดร.บุปผาชาต ได้กล่าวว่ามีความมุ่งหวังให้นักศึกษา ป.เอก ป.โท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้เดินทางมาลงพื้นที่เพื่อหประสบการณ์จริงในการทำวิจัยในการเก็บข้อมูลและให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการและหาประสบการณ์ตรงเพื่อที่จะนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถไปพัฒนาในการทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของนักศึกษาเอง

นายยุทธนา แต่งวงศ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช รายงาน