ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


วันอังคาร ที่16 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กกต.ประจำ ทน.นศ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่28 มีนาคม 2564 และได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 (จำนวน 4 รุ่น) ตั้งแต่เวลา 09.00 ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ นาทะชัย ปลัดเทศบาลตำบลไชยมนตรี มาเป็นวิทยากรในวันนี้
…………………
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา