ประชุมสามัญประจำปี 2564 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบางสะพาน


วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2564. รองศาสตราจารย์ ดร.รงศ์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช. พรรคพลังประชารัฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2564. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบางสะพาน พร้อมมอบทุนการศึกษาอันเป็นดอกผลของกองทุนให้กับบุตรธิดาของสมาชิก. และการจับฉลากของรางวัล. โดยมีนายภานุวัฒน์. เพชรรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจากในฐานะประธานกองทุนกล่าวต้อนรับและรายงานกิจการทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประกอบด้วยไว้ยอดนายบุญธรรม มูณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ส.อ.หญิงเพ็ญศรี สีคง พัฒนาการอำเภอเมือง นายสัญญา ปานสังข์ ผอ.รพ.สต.บ้านบางใหญ่ ดร.พริ้ม บุญถนอม ผอ. โรงเรียนวัดบางตะพาน นางธัญพร เพชรรัตน์ กำนันตำบลบางจาก ผู้จัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะพาน นางสาวสุนิสา จิมีสิก ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโรบินสันนครศรีธรรมราช และพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางจาก. 1000 กว่าคน ร่วมงาน.

จากนั้นไปร่วมงานการประชุมกลุ่มของกลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อการแข่งขันกีฬาชนโคที่บ้านกำนันเล็ก เลขจิตร. อดีตกำนันตำบลบางจากเผื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาวจนโคให้มีความเข้มแข็งปราศจากโรคปากเลยเท้าเปื่อยที่เคยนำหารือในสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน