รร.ในสังกัด สพป.นศ.2 ร่วมเดินรณรงค์ในชุมชนให้ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลฯ 28 มี.ค.2564

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

*รร.ในสังกัด สพป.นศ.2 ร่วมเดินรณรงค์ในชุมชนให้ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลฯ 28 มี.ค.2564

…//**23 มีนาคม 2564 นางสุพร วิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า คณะครูนักเรียนโรงเรียนฉวางร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลตำบลฉวาง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 17.00 น.

โดยการเดินรณรงค์ในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสมารถเข้าไปพัฒนาและบริหารท้องถิ่นต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0