พาณิชย์จังหวัดสตูล ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครฯ จัดแสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

462889
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัด “งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้” ใน 11 จังหวัด มุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าของที่ระลึก ระหว่างผู้ผลิตกับสถานประกอบการในแหล่งชุมชน
462881
วันนี้ 2 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่นชั้นใต้ดิน โรบินสันโอเชี่ยน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าของที่ระลึกระหว่างผู้ผลิตกับสถานประกอบการในแหล่งชุมชนภาคใต้ชื่องานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ภายใต้คงภาคใต้ใน 11 จังหวัดตามพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีคุณสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีบุคลากรพาณิชย์จังหวัดสตูล , คุณเด่นพงศ์ บุญเต็ม ผู้จัดการทั่วไปโรบินสันโอเชี่ยนนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
462882
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าและของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัด หรือสินค้าของดีของจังหวัด ซึ่งผ่านการประกวด จากโครงการจัดประกวดสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้ “ Southern Souvenir Contest 2019 ” และเพื่อให้เกิดการเจรจาระหว่างผู้ผลิตสินค้าและการเชื่อมโยงเครือข่ายของทั้ง 11 จังหวัดเข้าด้วยกัน อันได้แก่ จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง โดยมุ่งเน้นสินค้า ของที่ระลึก ของฝาก สินค้าเด่นของจังหวัด จัดให้มีการแสดงสินค้าที่ได้รับรางวัล และสินค้าที่ส่งเข้าร่วมการประกวดจำนวน 50 ร้านค้า โดยงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน ณ ลานโปรโมชั่นชั้นใต้ดิน โรบินสันโอเชี่ยน
462880
462884
462885
462886
462887
462888
462889
462891
S__171114521

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0