กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

วันนี้ ( 31 มี.ค.64 ) เวลา 10.00 น. พื้นที่ชุมชนหน้าตลาดช้อย หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนด


โดยกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “Big Cleaning Day ตลาด ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชน” โดยได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และจิตอาสาทุกภาคส่วน กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” จากนั้นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ชาวตำบลนาทราย ประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และ #นักจัดการทางสังคมโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พื้นที่ตำบลนาทราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนกว่า 200 คน พร้อมอุปกรณ์การทำกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน